Velkommen

Joker jobber med å utvikle kommunikasjon og samarbeid mellom mennesker i organisasjoner.

Hva er en organisasjon?
En gruppe mennesker som jobber mot et felles mål.
Hva er en gruppe?
Et antall mennesker som samspiller og oppfatter seg selv som en gruppe.

Gjennom kreative og praktiske prosesser bringer Joker dialogen til bordet og skaper utvikling gjennom iscenesettelse og aktiv deltakelse.

Joker er opptatt av det sosiale systemet som oppstår i en organisasjon. Mennesket er komplekst og sammensatt og dermed blir organisasjonen et komplekst sosialt system man bør være oppmerksom på for å kunne påvirke organisasjonens indre liv og produktivitet fullt ut.

Nettsiden er fortsatt under utvikling så følg gjerne med.

Post navigation