Tør du bryte stillheten?

IMG_0850

“Det er for mye grunnløs redsel og for mye stillhet. Gjennom aktiv utforskning av egne dilemmaer kan vi oppnå mot, forståelse og innsikt. Men hvordan tilrettelegge for det?”

Joker har skrevet en artikkel i DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift # 2-2015 hvor tema er drama- og teaterarbeid som opererer i skjæringspunktet mellom Fiksjon og Virkelighet.

Her kan du lese artikkelen:

Artikkel DRAMA 2015

Du kan også lese hele utgaven her: www.dramaogteater.no