Skaun kommune

Aktiv workshop i Nærværsprosjektet i regi av Skaun kommune og i samarbeid med personalavdelingen. Tema sykefravær.

Workshopen har sykefravær som overordnet tema og ta tak i arbeidkultur og etikk/holdning knyttet til dette.

Innholdet i workshopen er basert på aktiv deltakelse gjennom vurderingsøvelser og andre teknikker. Gjennom slike metoder får man lettere overblikk og samtidig sett situasjonene fra flere vinkler enn sin egen. Læringseffekten er større og bedre gjennom aktiv deltakelse fordi teori blir omsatt til praksis. Det skaper sammenheng mellom tanke, ord og handling. Å jobbe på denne måten gjør atferd tydeligere og kommunikasjonen blir styrket.