Referanser

Sitater etter workshop med Joker:

“Denne formen fikk folk til å åpne seg i større grad enn f.eks. å “rekke opp hånden.” Nye måter å tenke på, fikk frem synspunkter til kollegaer.”

 

“Man må bestemme seg, ta valg og stå for det. Fikk frem en del meninger i personalgruppa som kanskje var overraskende.”

 

“Problemstillingene du tok opp og fikk oss til å ta opp var klargjørende og fikk meg til å reflektere omkring “organisasjonens” indre liv.”

 

“Veldig bra å få visualisert hva folk mener. Får luftet problemstillinger på en ny måte.”

 

“Andres synspunkter/refleksjoner om tema som ble tatt opp lærte oss mye nytt om kollegaer som mennesker og som fagpersoner.”

 

“Veldig konkret og bevisstgjørende.”

 

“Det var en annerledes måte å utvikle seg og å tenke på. Ble mer aktiv deltakelse ved å være i bevegelse. Ble bevisstgjort ting. Flere måter å tenke på om samme utfordring.”