Institutt for psykologi

VR-prosjekt som skal brukes i faget arbeids- og organisasjonspsykologi basert på boken “Praktisk Organisasjonspsykologi” av Ingvild Saksvik-Lehouillier og Jonas Vaag.

Sveinung Næss og meg selv spiller konfliktsituasjoner der handlingen vil utspille seg i forskjellige scenarioer mellom leder Berit og medarbeider Olaf. Seeren i sluttproduktet vil selv kunne velge hvilken vei handlingen skal gå.