Workshop og Kurs

Joker tilbyr både små og større workshops/kurs og passer for dere som ønsker en mer aktiv inngang til læring.

På Jokers workshops trener vi blant annet på å uttrykke synspunkter, ta standpunkt og lytte til andres. Alle sitter på egne historier og opplevelser av vår egen arbeidsplass og alle disse bidragene er viktig for bedriftens produktivitet. Med hjelp av iscenesettelse og aktiv deltakelse får deltakerne reflektere og se flere perspektiv på problemstillinger under en workshop med Joker.

Utdraget under her hentet fra en artikkel jeg skrev for DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift # 2-2015.

«Et eksempel er et «nærværsprosjekt» Joker deltar i, hvor målet er økt deltakelse i arbeidslivet. Veien dit er todelt: oppfølging og informasjon om rettigheter og plikter er én del, men hva med det vi tenker om sykefravær? I den teoretiske delen blir vi matet med ord, men hvilke holdninger og tanker fins om sykefravær i bedriften? Hva skjer ved et langt sykefravær og hva kan gjøres? Hva tenker vi i grunnen er ok fravær og ikke? Joker bidrar her med en bevisstgjørende og reflekterende del som hjelper de ansatte med å uttrykke sine synspunkter, ta standpunkt og lytte til andres. Slik skaper vi ikke bare et rom for refleksjon og diskusjon, men også for større forståelse og empati for hverandre. Dette skaper igjen muligheter for endringer i tankesett og handlinger (Wilhelmsen 2009).» (Artikkelen DRAMA 2015)

Du kan også lese hele utgaven her: www.dramaogteater.no

Nærværsprosjektet er et samarbeid med to engasjerte personalrådgivere fra personalavdelingen i Skaun kommune.

Joker tilbyr også kurs og har nå jevnlige kommunikasjon- og presentasjonskurs for deltakere ved Euroskolen.