Praktisk Evaluering

Nok en evaluering på papir? Hvorfor ikke prøve en mer aktiv inngang til evalueringen med Jokers praktiske inngang?

Joker tilbyr evalueringsprosesser som foregår på gulvet. Dette gir høyere fokus på eget ansvar i læringsprosessen og høyner selvrefleksjon hos deltakerne. Deltakelsen blir mer presis, konkret og gir svar her og nå.

Praktisk evaluering er effektivt, tydelig og tidsbesparende.