Illustrasjonsspill

Illustrasjonsspill kan brukes som opplegg til debatt og dialog på konferanser og temadager o.l.

Ord og begreper ender ofte opp med å bli abstrakte, f.eks. hvilke holdninger har de ansatte til egenmeldinger eller til flexitid?

Gjennom illustrasjonsspill illustrerer Joker forskjellige situasjoner og problematikker. Ord og begreper blir tydeliggjort slik at deltakerne får et grunnlag for debatt og diskusjon videre. Case til spillet utarbeides i samarbeid med kunden.