Pasient- og Brukerombud Trøndelag

Når to kontorer slås sammen til ett.

Bistand til å lage en felles plattform  på tematikken kultur og samhandling når to kontorer skal slås sammen.

Bistand over 2 samlinger som resulterte i et felles samarbeid og kulturdokument alle ansatte hadde bidratt til .

 

“Pasient og brukerombudet opplevde JOKER ved Hanne Gullvik som en meget dyktig kursholder med stor innlevelse og kunnskap. Hun var utrolig kreativ, flink og raskt til å skjønne hvilke utfordringer man kan stå ovenfor i sammenslåing av kontorer i en organisasjon. Utfordringer ble “levende” med å ta de med videre i den aktive biten alle måtte bidra i.

Med å engasjere oss deltagere i aktive øvelser fikk hun et engasjement hvor alle måtte bidra. Dette førte til at vi som gruppe satt igjen med mye kunnskap vi kan bruke videre i vår organisasjon.”

Elin Hagerup, leder i Pasient- og brukerombudet Trøndelag