Om JOKER

Joker jobber med å utvikle evnen til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom mennesker i organisasjoner.

Hva er en organisasjon?
En gruppe mennesker som jobber mot et felles mål.
Hva er en gruppe?
Et antall mennesker som samspiller og oppfatter seg selv som en gruppe.

Gjennom kreative og praktiske prosesser bringer Joker dialogen til bordet og skaper utvikling gjennom aktiv deltakelse og trening.

Joker er opptatt av det sosiale systemet som oppstår i en organisasjon. Mennesket er komplekst og sammensatt og dermed blir organisasjonen et komplekst sosialt system man bør være oppmerksom på for å kunne påvirke organisasjonens indre liv og produktivitet fullt ut.

 

Hva gjør JOKER? 

Joker skreddersyr og gjennomfører alle oppdrag i samarbeid med kunden. Her fokuseres det på bevisstgjøring, kommunikasjon og samarbeid. Kreative metoder og teater handler om deltakermedvirkning fordi aktiv deltakelse skaper økt læring og større eierskap. Dette innbærer at deltakerne bidrar med ulike erfaringer og synspunkt.

Verdier 

RESPEKT – ordet kommer fra latin og betyr «å se om igjen, se på ny» og er viktig for å løse opp i ineffektive prosesser som misforståelser, underkommunikasjon og ulike perspektiver.

NYSGJERRIGHET – en viktig drivkraft for utvilkling og viser et ønske om å utforske og tilegne seg kunnskap.

TILLIT – å kunne stole på menneskers godhet, ærlighet og forståelse er viktig for å kunne åpne opp og gi tillatelser på et personlig plan.

Verdiene gir Joker en tydelig retning for valg av produkter og tjenester.

 

Visjon

Å bevege mennesker for å skape Læring, Endring og Vekst – LEV!

 

Jokers flyer

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *