Når to blir ett – hva da?

I disse tider er det mange som slås sammen. Store fylker og kommuner.  Det vil si at både større og mindre kontorer følger på. Kontorer fylt opp med mange eller få medarbeidere. Uansett; grupper og organisasjoner som skal jobbe sammen mot felles mål.

Hvor mye tid brukes på å etablere felles plattform for alle disse sammenslåtte enhetene?

Det er mye man sammen skal bli gode på nå. Rutiner, møter, telefon, metodikk, mål, produkt, tjeneste, kultur, ledelse, kommunikasjon, holdninger, verdier, miljø osv.

Noe er kanskje lettere å opparbeide en felles plattform på enn andre ting. Enig? Uansett; hvordan går vi inn i endringen? Hvilke normer, verdier og holdninger preger de ulike kontorene? Har vi mange ulikheter eller tenker vi det bare?

For å kartlegge slike kultur- og samhandlingstema bør de involverte engasjeres og aktiveres. Få jobbe aktivt med tanker, få frem meninger og synspunkt. Prate, diskutere og ikke minst lytte og forstå. Slik unngår vi i større grad misforståelser og øker i større grad forståelsen for de ulike perspektivene som måtte finnes.

Å bruke tid på mellommenneskelig kommunikasjon og relasjon er ikke bare viktig for menneskene som jobber sammen, det er også viktig for kvaliteten på de produktene eller den tjenesten vi tilbyr. Investerer du tid på dette, investerer du også i produktivitet og effektivitet!