Mål for 2018 = Finn flere fine folk å samarbeide med!

Jeg brenner for å styrke menneskets kompetanse til å takle dagligdagse utfordringer i større grad og det vil jeg si speiler seg i alt jeg gjør med JOKER.

Men hva vil det si?

Jeg er et resultat av humaniora; humanistiske fag (HF) og vitenskaper om mennesket. Studere, utforske og prøve å forstå hvordan og hvorfor mennesket handler, tenker og uttrykker seg som de gjør og hvilke konsekvenser det har.

Verden er og blir kanskje mer og mer komplisert og da vil jeg si at behovet for å forstå hverandre blir desto viktigere. Da trenger du kompetansen til en HF-er!

Det er mye snakk om teknologi og realfaglig innovasjon og det er absolutt bra. Jeg tenker at vi fra humaniora også har et ansvar for å gjøre oss selv mer synlige og vise vår nytteverdi. Tørre å være litt mer aggressive og kreve større plass. Det må i alle fall jeg øve mer på. Det er ikke alltid så lett å se sin egen kompetanse og enda vanskeligere å formidle den. Jeg vil påstå at det er lettere f.eks. for en ingeniør enn for en konsulent.


I april i 2017 var jeg på et seminar med Abilator med tema; komplekse utfordringer, og da ble jeg igjen minnet på kompetansen jeg besitter. Vi hadde noen spørsmål på bordet jeg satt ved og husker jeg pratet med en i den andre leiren; en med realfaglig bakgrunn. Han satt med kompetanse til å utforske det over vannet, jeg det under; se bildet! 

Jeg liker dette bildet, syns det er et godt bilde på komplekse utfordringer og det gir meg en boost på kompetansefronten.

 

I skaun kommune har jeg nå i 2,5 år hatt et pågående samarbeid. Et sykefraværsprosjekt, eller rettere sagt; nærværsprosjekt som har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Her snakker og informerer personalrådgiverne om det over vannet, mens jeg går under vannet og utforsker kultur og holdninger hos de menneskene det gjelder. Ofte blir det ikke satt av verken tid eller penger til denne type utforskning, men hvor godt blir du kjent med mennesker gjennom et spørreskjema?

Jeg har satt stor pris på dette samarbeidet i Skaun, både fordi jeg har fått jobbet med to dyktige og ikke minst veldig morsomme damer og også fordi det er godt å jobbe i team. Vi kan ikke være spesialister i alt, selv om jeg har blitt god på rutiner og rettigheter innenfor sykefravær i en IA-bedrift nå, ligger min tyngde først og fremst i å utforske ulike perspektiver hos mennesker.

 

Målet for 2018 har for meg derfor blitt veldig tydelig – Finn flere fine folk å samarbeide med, eventuelt gå inn i et team. Det er mer givende å jobbe sammen!

Ta kontakt om du har spørsmål, idéer eller forslag og hjelp meg videre i utforskningen.

Takk <3