Kunstgrepinnovatøren må øve!

Som person er jeg utviklingsorientert og er stort sett alltid på søken etter påfyll for egen inspirasjon og motivasjon. Vinteren 2017 oppdaget jeg kunstgreputdanningen i Danmark og kom også over Kultlab som holder til i Steinkjer på samme tid. Det skulle vise seg at enkelte prosessledere i Kultlab var sertifiserte kunstgrepinnovatører som de kalles. Jeg kom i kontakt med Kultlab med ønske om et mulig samarbeid, siden de også jobber innafor en kreativ næring og var flere. Siden mars 2017 har det vært kontakt og arrangert møter mot hva et slikt samarbeid kan innebære. I februar i år fikk Kultlab også innvilget støtte for et forstudie fra Innovasjon Norge, som går ut på å utrede mulighetene som fins ved å opprette et bedriftsnettverk med flere aktører i feltet. Spennende!

Herfra gikk det slag i slag og i august var vi fem nye som satte i gang forløpet mot å sertifiseres som kunstgrepinnovatører. Forløpet besto av fire samlinger, to intensive, lange, lærerike dager hver gang.  På den fjerde ble vi alle sertifisert. JUHU!

Kunstgrep er en prisbelønnet kreativ innovationsmetode som er designet for å skape utviklingsprosesser.  Metoden kan brukes både til prosess- og produktutvikling og i forbindelse med ønsker om endringer i organisasjonen. Som navnet “Kunstgrep” antyder, er den inspirert av kunstnernes måte å tenke og arbeide på. Den er blant annet basert på:

  • at mennesket inspireres og motiveres av å skape og å selv være medskapere
  • å involvere både hode, kropp og hjerte før større læringseffekt og nyansering
  • å sette hjernen i en flowtilstand for bedre resultat
  • å unngå vaner og rutiner

KU-modellen er inspirert av Walt Disneys arbeidsmetoder og delt inn i ulike faser eller rom som vi lærer å si. I tillegg også Otto scharmers Teori U.

Men sertifisert betyr ikke utlært, nå fortsetter arbeidet med å bli kjent med metoden på min egen måte. Få den inn under huden i større grad. I hvilken grad kan jeg bruke modellen i sin helhet? Og hvilke muligheter ligger i metoden?

Det betyr at jeg må øve. På ordentlig.

Personer i mitt nettverk er lettest å komme i kontakt med og der har det blant annet vært spørsmål om hvordan gjøre personalmøter mer effektive. Hvordan få medarbeidere til å bidra og ta ansvar i større grad. Målet er ikke satt enda, men her har vi noe på gang. Her vil det antagelig være snakk om en prosess på 2-3 timer og hvordan legger jeg det opp da?

Andre henvendelser har vært på veiledning en til en. Hvordan nå frem med egen businessidé? Det kan være som her; forretningsutvikling eller selvutvikling. Min sensor i sertifiseringen bruker modellen kun i slike sammenhenger; en til en, og jeg er heldig å har fått en slik samtale med han selv for å lære mer om hvordan han jobber da.

Øvelse gjør mester er noe jeg maser mye om, men nå er det meg selv det er snakk om. Jeg vil gjerne ha denne utfordringen. Derfor; om du har noe du ønsker å forandre og/eller utvikle vil jeg gjerne bidra.