Joker på Røros

“Work in progress” –  Her foregår det mye prosessering, reflektering, ytring, bevisstgjøring og lytting.
Deltakere har bl.a. sagt:

«Demekaniserende atferd, flytte fokus fra automatiserte handlinger til mer innbringende refleksjoner»

«Veldig nyttig og kontruktive øvelser som heller ikke oppleves verken strevsomme eller banale. Med tanke på skepsis overfor gruppeprosess så opplevdes workshopen rett og slett trivelig å delta på»

«Det var en annerledes måte å utvikle seg og å tenke på. Ble mer aktiv deltakelse ved å være i bevegelse. Ble bevisstgjort ting. Flere måter å tenke på om samme utfordring»

 

DSC_8123 DSC_8125 DSC_8149