Jeg er ikke syk men…

Helse er noe mer enn det å være syk.

Hvordan får jobben din deg til å føle deg? Og hva er det å ha det bra på jobb?

 

Å ha en jobb som styrker og utvikler meg!

At jeg føler meg nyttig!

Å få oppgaver jeg klarer å løse på en god måte!

Å bli lyttet til! 

At jeg vet til enhver tid hva som forventes av meg!

Å få ros når jeg fortjener det! 

At jeg får tilbakemeldinger på det jeg gjør!

Hva er en organisasjon?
En gruppe mennesker som jobber mot et felles mål.
Hva er en gruppe?
Et antall mennesker som samspiller og oppfatter seg selv som en gruppe. 

(Edgar H. Schein, organisasjonspsykolog)

 

 

Det vil si at organisasjoner er sammensatte; et sosialt system, der mennesker med ulike personligheter, interesser og kunnskap skal jobbe sammen.

 

Det er i alles interesse å gjøre en arbeidsplass helsefremmende!

 

Bedre helse → mer engasjement → mer kreativitet → økt produktivitet → virksomheten går bedre → tryggere arbeidsplass

 

Hvordan kan din arbeidsplass bli mer helsefremmende?