Forumteater og Forumspill

Forumteater er interaktivt teater. Her blir gjenkjennelige situasjoner fra arbeidslivet, eller livet generelt, spilt av medbragte skuespillere og bearbeidet etter innspill fra deltakerne. Det sentrale med forumteater er at løsningsforslagene kommer fra deltakerne selv.

Scenen(e) kan enten være improvisert(e) eller spilles på oppdrag fra kunden. Underveis er det alltid improvisasjon på bakgrunn av innspillene som kommer fra deltakerne.

Forumteater krever mindre tid enn forumspill.

Forumspill er en teatermetode og foregår på samme måte som forumteater. Den sentrale forskjellen er at deltakerne selv fremstiller små rollespill – forumspill – basert på deres egne hverdagssituasjoner og problemstillinger. Disse forumspillene blir spilt med innspill fra deltakerne på samme måte som forumteater.

Begge disse prosessene ledes av en Joker – spilleder.