Foredrag

“Størst av alt er kjærligheten”

I 2017 ble Nina og jeg invitert opp til Mo i Rana av NLP Coach Team for å holde et foredrag på Livsglede Convent 20. mai 2017.

Vi valgte å kalle foredraget “Størst av alt er kjærligheten” og det skulle inneholde både Ninas og mine egne styrker når det kommer til tema kjærlighet. Kjærlighetens betydning i livet. Forelskelse, (den store?) kjærlighet, sorg og sist, men ikke minst, kjærligheten til deg selv.

Jeg jobber selv mye med kommunikasjon i kurs og her kommer jeg alltid inn på kommunikasjonen du har til deg selv. En viktig del av kommunikasjonen vår.

Er du bevisst din indre dialog? Det hevdes at vår hjerne kan tenke opp til 50-60 000 tanker i døgnet. Det er mange tanker det. Er disse tankene overveiende positiv, eller overveiende negativ? Er du bevisst negative tankemønster og destruktive tankefeller?

Først når du er bevisst disse kan du begynne å jobbe med din indre dialog og kjærligheten til deg selv <3