Fagnettverk for samfunnsfag og historie

Aktiv workshop med lærere ved Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Tema aktive metoder.

Heldagsworkshopen fokuserer på å lære lærere aktive metoder som på kort tid kan brukes og føles trygt i klasserommet. Metoder som kan få elever til å ta i bruk hele seg i undervisningen og dermed både engasjere eleven i større grad og utvide læringseffekten.

Innholdet i workshopen er basert på aktiv deltakelse som vurderingsøvelser og teknikker. Gjennom slike metoder får man lettere overblikk og samtidig sett situasjonene fra flere vinkler enn sin egen. Læringseffekten er større og bedre gjennom aktiv deltakelse fordi teori blir omsatt til praksis. Det skaper sammenheng mellom tanke, ord og handling. Å jobbe på denne måten gjør atferd tydeligere og kommunikasjonen blir styrket.

 

“Workshopen var både inspirerende og lærerik. De praktiske øvelsene var lagt opp på en måte som gjorde at de var enkle å ta i bruk i klasserommet senere. Jeg føler virkelig at jeg har fått utvidet «verktøykassa» mi.

Psykologi + aktive metoder = sant 

Hanne Gullvik var en dyktig instruktør. Hun fikk engasjert og inkludert alle deltakerne på en varm og god måte.” 

Vibeke Gilje Sanne, lektor Charlottenlund videregående skole