Som selvstendig konsulent har mitt bidrag inn i flere store organisasjoner vært innen fasilitering av kurs og workshops med overhengende tema som nærvær; kultur og holdning rundt sykefravær, arbeidsmiljø/kultur, kommunikasjon og presentasjonsteknikk, teamutvikling, kultur og samhandling; «når to blir en».

Kunstgrepinnovatøren må øve!

Som person er jeg utviklingsorientert og er stort sett alltid på søken etter påfyll for egen inspirasjon og motivasjon. Vinteren 2017 oppdaget jeg kunstgreputdanningen i Danmark og kom også over Kultlab som holder til i Steinkjer på samme tid. Det skulle vise seg at enkelte prosessledere i Kultlab var sertifiserte kunstgrepinnovatører som de kalles. Jeg kom i kontakt med Kultlab med ønske om et mulig samarbeid, siden de også jobber innafor en kreativ næring og var flere. Siden mars 2017 har det vært kontakt og arrangert møter mot hva et slikt samarbeid kan innebære. I februar i år fikk Kultlab også innvilget støtte for et forstudie fra Innovasjon Norge, som går ut på å utrede mulighetene som fins ved å opprette et bedriftsnettverk med flere aktører i feltet. Spennende!

Herfra gikk det slag i slag og i august var vi fem nye som satte i gang forløpet mot å sertifiseres som kunstgrepinnovatører. Forløpet besto av fire samlinger, to intensive, lange, lærerike dager hver gang.  På den fjerde ble vi alle sertifisert. JUHU!

Kunstgrep er en prisbelønnet kreativ innovationsmetode som er designet for å skape utviklingsprosesser.  Metoden kan brukes både til prosess- og produktutvikling og i forbindelse med ønsker om endringer i organisasjonen. Som navnet “Kunstgrep” antyder, er den inspirert av kunstnernes måte å tenke og arbeide på. Den er blant annet basert på:

  • at mennesket inspireres og motiveres av å skape og å selv være medskapere
  • å involvere både hode, kropp og hjerte før større læringseffekt og nyansering
  • å sette hjernen i en flowtilstand for bedre resultat
  • å unngå vaner og rutiner

KU-modellen er inspirert av Walt Disneys arbeidsmetoder og delt inn i ulike faser eller rom som vi lærer å si. I tillegg også Otto scharmers Teori U.

Men sertifisert betyr ikke utlært, nå fortsetter arbeidet med å bli kjent med metoden på min egen måte. Få den inn under huden i større grad. I hvilken grad kan jeg bruke modellen i sin helhet? Og hvilke muligheter ligger i metoden?

Det betyr at jeg må øve. På ordentlig.

Personer i mitt nettverk er lettest å komme i kontakt med og der har det blant annet vært spørsmål om hvordan gjøre personalmøter mer effektive. Hvordan få medarbeidere til å bidra og ta ansvar i større grad. Målet er ikke satt enda, men her har vi noe på gang. Her vil det antagelig være snakk om en prosess på 2-3 timer og hvordan legger jeg det opp da?

Andre henvendelser har vært på veiledning en til en. Hvordan nå frem med egen businessidé? Det kan være som her; forretningsutvikling eller selvutvikling. Min sensor i sertifiseringen bruker modellen kun i slike sammenhenger; en til en, og jeg er heldig å har fått en slik samtale med han selv for å lære mer om hvordan han jobber da.

Øvelse gjør mester er noe jeg maser mye om, men nå er det meg selv det er snakk om. Jeg vil gjerne ha denne utfordringen. Derfor; om du har noe du ønsker å forandre og/eller utvikle vil jeg gjerne bidra.

 

Mål for 2018 = Finn flere fine folk å samarbeide med!

Jeg brenner for å styrke menneskets kompetanse til å takle dagligdagse utfordringer i større grad og det vil jeg si speiler seg i alt jeg gjør med JOKER.

Men hva vil det si?

Jeg er et resultat av humaniora; humanistiske fag (HF) og vitenskaper om mennesket. Studere, utforske og prøve å forstå hvordan og hvorfor mennesket handler, tenker og uttrykker seg som de gjør og hvilke konsekvenser det har.

Verden er og blir kanskje mer og mer komplisert og da vil jeg si at behovet for å forstå hverandre blir desto viktigere. Da trenger du kompetansen til en HF-er!

Det er mye snakk om teknologi og realfaglig innovasjon og det er absolutt bra. Jeg tenker at vi fra humaniora også har et ansvar for å gjøre oss selv mer synlige og vise vår nytteverdi. Tørre å være litt mer aggressive og kreve større plass. Det må i alle fall jeg øve mer på. Det er ikke alltid så lett å se sin egen kompetanse og enda vanskeligere å formidle den. Jeg vil påstå at det er lettere f.eks. for en ingeniør enn for en konsulent.


I april i 2017 var jeg på et seminar med Abilator med tema; komplekse utfordringer, og da ble jeg igjen minnet på kompetansen jeg besitter. Vi hadde noen spørsmål på bordet jeg satt ved og husker jeg pratet med en i den andre leiren; en med realfaglig bakgrunn. Han satt med kompetanse til å utforske det over vannet, jeg det under; se bildet! 

Jeg liker dette bildet, syns det er et godt bilde på komplekse utfordringer og det gir meg en boost på kompetansefronten.

 

I skaun kommune har jeg nå i 2,5 år hatt et pågående samarbeid. Et sykefraværsprosjekt, eller rettere sagt; nærværsprosjekt som har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Her snakker og informerer personalrådgiverne om det over vannet, mens jeg går under vannet og utforsker kultur og holdninger hos de menneskene det gjelder. Ofte blir det ikke satt av verken tid eller penger til denne type utforskning, men hvor godt blir du kjent med mennesker gjennom et spørreskjema?

Jeg har satt stor pris på dette samarbeidet i Skaun, både fordi jeg har fått jobbet med to dyktige og ikke minst veldig morsomme damer og også fordi det er godt å jobbe i team. Vi kan ikke være spesialister i alt, selv om jeg har blitt god på rutiner og rettigheter innenfor sykefravær i en IA-bedrift nå, ligger min tyngde først og fremst i å utforske ulike perspektiver hos mennesker.

 

Målet for 2018 har for meg derfor blitt veldig tydelig – Finn flere fine folk å samarbeide med, eventuelt gå inn i et team. Det er mer givende å jobbe sammen!

Ta kontakt om du har spørsmål, idéer eller forslag og hjelp meg videre i utforskningen.

Takk <3

 

 

Jeg er ikke syk men…

Helse er noe mer enn det å være syk.

Hvordan får jobben din deg til å føle deg? Og hva er det å ha det bra på jobb?

 

Å ha en jobb som styrker og utvikler meg!

At jeg føler meg nyttig!

Å få oppgaver jeg klarer å løse på en god måte!

Å bli lyttet til! 

At jeg vet til enhver tid hva som forventes av meg!

Å få ros når jeg fortjener det! 

At jeg får tilbakemeldinger på det jeg gjør!

Hva er en organisasjon?
En gruppe mennesker som jobber mot et felles mål.
Hva er en gruppe?
Et antall mennesker som samspiller og oppfatter seg selv som en gruppe. 

(Edgar H. Schein, organisasjonspsykolog)

 

 

Det vil si at organisasjoner er sammensatte; et sosialt system, der mennesker med ulike personligheter, interesser og kunnskap skal jobbe sammen.

 

Det er i alles interesse å gjøre en arbeidsplass helsefremmende!

 

Bedre helse → mer engasjement → mer kreativitet → økt produktivitet → virksomheten går bedre → tryggere arbeidsplass

 

Hvordan kan din arbeidsplass bli mer helsefremmende?

 

Når to blir ett – hva da?

I disse tider er det mange som slås sammen. Store fylker og kommuner.  Det vil si at både større og mindre kontorer følger på. Kontorer fylt opp med mange eller få medarbeidere. Uansett; grupper og organisasjoner som skal jobbe sammen mot felles mål.

Hvor mye tid brukes på å etablere felles plattform for alle disse sammenslåtte enhetene?

Det er mye man sammen skal bli gode på nå. Rutiner, møter, telefon, metodikk, mål, produkt, tjeneste, kultur, ledelse, kommunikasjon, holdninger, verdier, miljø osv.

Noe er kanskje lettere å opparbeide en felles plattform på enn andre ting. Enig? Uansett; hvordan går vi inn i endringen? Hvilke normer, verdier og holdninger preger de ulike kontorene? Har vi mange ulikheter eller tenker vi det bare?

For å kartlegge slike kultur- og samhandlingstema bør de involverte engasjeres og aktiveres. Få jobbe aktivt med tanker, få frem meninger og synspunkt. Prate, diskutere og ikke minst lytte og forstå. Slik unngår vi i større grad misforståelser og øker i større grad forståelsen for de ulike perspektivene som måtte finnes.

Å bruke tid på mellommenneskelig kommunikasjon og relasjon er ikke bare viktig for menneskene som jobber sammen, det er også viktig for kvaliteten på de produktene eller den tjenesten vi tilbyr. Investerer du tid på dette, investerer du også i produktivitet og effektivitet! 

Planlegging til høsten?

Prøv interaktivt teater som et spennende komplement til det tradisjonelle gruppearbeidet eller powerpoint-presentasjonen!

En virkningsfull metode som kan speile ulike fortellinger innenfor organisasjonen, f.eks. utifra et gitt tema. Gjennom deling av slike historier kan en bedriftskultur bli mer synlig og levende.

Slik kommunikasjon, refleksjon og bevisstgjøring gir større tilgang til medarbeidernes ressurser. Engasjementet som oppstår skaper et samspill som igjen virker inn på arbeidsglede og effektivitet. Kan det bli bedre? 

Ta kontakt hvis du syns det høres spennende ut å prøve noe nytt.

Ny høst – nye muligheter som de sier 🙂

Størst av alt er kjærligheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere i vår ble Nina og jeg invitert opp til Mo i Rana av NLP Coach Team for å holde et foredrag på Livsglede Convent 20. mai 2017. En helg med inspirasjonspåfyll bare for damer. En helg med fokus på begeistring, nytelse, mat, vin, dans, latter, bevegelse, glede, trening, samhold, kjærlighet, lykke, takknemlighet, trivsel, helse og sinnsro.

Spennende tenkte selvsagt vi, takket ja og så begynte planleggingen. Vi to har vært venninner siden barndomstiden og kjenner hverandre godt, men ikke jobbet akkurat slik sammen før.

Vi valgte å kalle foredraget “Størst av alt er kjærligheten” og det skulle inneholde både Ninas og mine egne styrker når det kommer til tema kjærlighet. Kjærlighetens betydning i livet. Forelskelse, (den store?) kjærlighet, sorg og sist, men ikke minst, kjærligheten til deg selv.

Vi ble enig om formen ganske raskt, jobbet med våre egne deler hver for oss og kom sammen for å samkjøre. Dette fungerte godt og vi var strålende fornøyd med resultatet vi hadde fått til sammen. Vi var klare for å ta Mo i Rana med storm.

Men; så ble conventet dessverre avlyst pga. for lite påmeldte og vi sitter igjen med et ferskt, urørt foredrag vi gjerne vil dele med flere. Så ta kontakt om du som leser dette får en tanke eller en idé om hvor et slik utgangspunkt for et foredrag kunne passe.

Jeg jobber selv mye med kommunikasjon i kurs og her kommer jeg alltid inn på kommunikasjonen du har til deg selv. En viktig del av kommunikasjonen vår.

Er du bevisst din indre dialog? Det hevdes at vår hjerne kan tenke opp til 50-60 000 tanker i døgnet. Det er mange tanker det. Er disse tankene overveiende positiv, eller overveiende negativ? Er du bevisst negative tankemønster og destruktive tankefeller?

Først når du er bevisst disse kan du begynne å jobbe med din indre dialog og kjærligheten til deg selv <3

 

Møter som føles som “blablabla”

Joker er fortsatt deltakende på et nærværsprosjekt i Skaun kommune og hadde tidligere i denne uka en workshop med holdnings- og kulturarbeid med en enhet. Tilbakemeldingene er gode og de sier blant annet at det er en god arbeidsform for å ta opp ømfintlige tema; her sykefravær. Og at det er en metode der alle blir nødt å engasjere seg fordi man tar standpunkt ved å bevege seg i rommet.

Jeg ser likevel stillheten, at mange ikke våger bruke stemmen sin i plenum og dette spesielt hvis de ikke er så godt kjent med gruppen fra før og da tenker jeg: hvor mange velger da å ikke ta ordet daglig rundt omkring i f.eks. møter i arbeidslivet?

Om vi skal fremme deltakelse og få flere til å kjenne på ansvar må vi søke etter møteformer som er mer variasjonsrike og engasjerende. Og slik får vi også de som ellers er stille, til å ta ordet – målet må være at flere tar ordet. En demokratiseringsprosess.

Øvelsene Joker bruker er enkle å delta i, men det krever mot å bryte faste møteritualer og tradisjoner. Tørr du bryte stillheten?

 

 

Er min stemme egentlig viktig?

Her om dagen så jeg Trygdekontoret spesial; et program der Thomas Seltzer besøker familie i Texas for å snakke litt om valget, før valget.

Du vet at du har det godt i velferdsstaten Norge, du vet at det er veldig mange som ikke har det så godt som deg, både i Norge og ellers i verden. Etter dette programmet var jeg likevel litt satt ut. Mye fordi hvordan Seltzers familie hadde det, men mest fordi de var så overbevist om at deres mening ikke betydde noe – min stemme har ikke noe å si. Etter dette programmet skjønte jeg bedre hvorfor USA endte opp med Trump.

Hvordan kan det gå så langt? Hvorfor blir mennesker overbeviste om at deres meninger ikke er viktige?

I den norske regjeringens stortingsmelding «På rett vei» skrives det om demokrati og deltakelse; at skolen skal bidra til å gjøre norske elever til aktive medborgere, stimulere til medbestemmelse og deltakelse. Enkeltmenneske skal ikke bare få sin rett, men samtidig ha et ansvar for å bidra til felleskapets beste. Skolens opplæring til kritisk tenkning og selvstendighet er utfordrende og viktig i dagens samfunn (Meld. St 20). Jeg vet ikke nok om USA, men skjønner noe har gått galt på veien; over lang tid.

Her i Norge har vi omtrent 25 % dropouts fra den videregående skolen. Et mye omtalt problem. Hvorfor klarer vi ikke engasjere flere elever i skolen? – Fordi det blir for lite variasjon, for lite aktivt, for lite kreativt, for lite bidragsmuligheter. Elevene anser ikke sin stemme som viktig nok.

Mette Bøe Lyngstad, førstelektor på HiB snakker i en PechaKucha om drama som læringsform. Om å ta på seg nye briller for å se ting på andre måter. Det aktiverer og engasjerer.

Det skjer noe når du reiser deg og tar en plass i rommet. Det må ikke alltid være i fiksjon, det kan også være i enkle, aktive øvelser. For å vekke interesse, skape debatt og oppfordre til refleksjon. Vi trener ikke nok! Vi må øve på å ta standpunkt, øve på å ytre meningene våre og vi må øve på å lytte og reflektere.

Heldigvis har jeg en jobb hvor jeg kan utfordre mennesker til å øve på nettopp dette og ser hvor godt det gjør dem. Ser hvordan de sakte, men sikkert hever hodet og i større grad tør å ta plass – min stemme er også viktig!

Derfor; et rungenede JA til drama som læringsform i skolen!

 

Engasjert hilsen fra stolt drama- og teaterpedagog og Joker

img_3343

Mellommenneskelige relasjoner på dagsplanen!

Jeg slår som regel på radio når jeg står opp om morgenen, hva jeg hører på er litt forskjellig, men i dag ble det P2. Gjorde meg klar til å sette meg ned med jobb da jeg hørte noe veldig interessant på Nyhetsmorgen; hver 4. leder her i landet føler seg ikke kompetent til å håndtere oppsigelser!?  Etterfulgt av gode innspill fra både NITO-president Trond Markussen og Direktør i NHO; Nina Melsom. Det burde dette vært et fag og det burde brukes mer tid på dette i arbeidslivet. Dette var som musikk i mine ører. Hva skal dette faget innholde, spør journalisten. Empati, medmenneskelig forståelse, den gode samtalen, at det handler om å se hverandre, svarer Markussen. Melsom påpeker at oppsigelser ikke bare handler om jus, men også om mellommenneskelige relasjoner og at disse må trenes til enhver tid. Yes, yes, yes, tenker jeg.

Deretter kommer en reportasje med Oilwell og kommunikasjonsdirektør Dag Norbø. Oilwell måtte si opp 3000 ansatte og skjønte i forkant av dette at de måtte gi lederne opplæring for å håndtere oppsigelsene. De brukte rollespill. Halleluja. Jeg blir så glad. Norbø er en bra mann som stiller spørsmål som; hvordan tar du vare på den som er fulltallig? Hvordan gjennomfører du en samtale der din ansatte føler seg respektert? Hvordan takler du de sterke følelsene, hva kan du regne med kommer? Viktige spørsmål å gi ledere opplæring på og som tar vare på den ansattes verdighet i en vanskelig situasjon. “Ingen prosess kan ta fra en oppsagt smerten ved å miste jobber, men en dårlig prosess kan gjøre smerten enda større”.

Dette er hva livet dreier seg om; mellommenneskelige relasjoner. La oss få det på dagsplanen!

(Trykk på link og spol frem til 08:52 for å høre selv)

medcharlieinsta

Velkommen

Joker er en konsulentvirksomhet med base i Trondheim – etablert  i 2014 av Hanne Gullvik.

Joker jobber med tema som etikk/holdning, arbeidskultur, konflikthåndtering – forebyggende eller konkret, leder- og medarbeiderutvikling og praktisk opplæring.

Joker skreddersyr alle oppdrag i samarbeid med kunden og alle oppdrag krever involvering fordi aktiv deltakelse skaper økt læring og større eierskap.

Joker jobber alene eller i samarbeid med andre.

Øk dine handlingsmuligheter med Joker!